Κατάγματα γόνοτος

Εκτύπωση


Τα κατάγματα του γόνατος περιλαμβάνουν τα κατάγματα της επιγονατίδας, του κάτω πέρατος του μηριαίου και του άνω πέρατος της κνήμης. Άμεση ή έμμεση εφαρμογή δύναμης μπορεί να προκαλέσει αυτά τα κατάγματα.


Ανάλογα με το σημείο ταξινομούνται:

αρχείο λήψης 2

Τα περισσότερα από τα κατάγματα του γόνατος αντιμετωπίζονται χειρουργικά και με αρκετή ακινητοποίηση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο φυσικοθεραπευτής είναι η αγκύλωση της άρθρωσης και η ενδυνάμωσή της για να επιστρέψει η πλήρης λειτουργικότητα.

Εμείς το επιτυγχάνουμε τάχιστα χάρις το ισοκινητικό δυναμόμετρο Con-Trex.

Δείτε κάποια από τα περιστατικά μας