Ισοκινητικό Δυναμόμετρο CON-TREX

Εκτύπωση

isokinisi

  • ΠΡΟΛΗΨΗ
  • ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο είναι μονάδα υψηλής τεχνολογίας, συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος αξιολογεί και συγκρίνει τις αρθρώσεις και τις μυϊκές ομάδες της πάσχουσας με τις αντίστοιχες της υγιούς πλευράς, καθώς επίσης και με πρωτόκολλα φυσιολογικών τιμών. Ακόμα χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και ενδυνάμωση μυϊκών ατροφιών. Αυτό γίνεται με ειδικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε προβλήματος, βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Είναι γνωστό πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το ισοκινητικό δυναμόμετρο στην φάση της αποκατάστασης μετά από μυοσκελετικά χειρουργεία, τόσο για την ομαλή ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων όσο και για την πρόληψη υποτροπών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος του ισοκινητικού δυναμόμετρου στην πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών.

Τα συστήματα αυτά αναλύουν και τεκμηριώνουν την επίδραση της λειτουργικής αποκατάστασης και αξιολογούν την δυναμική και στατική φόρτιση που δέχεται μια άρθρωση. Επίσης με την χρησιμοποίησή τους μπορούν να εξαχθούν συγκεκριμένες κλίμακες για την προπόνηση και την αποκατάσταση.

Το con-trex είναι χρήσιμο στην ανάλυση και την εκπαίδευση της ικανότητας παραγωγής δύναμης και αύξησης των αποθεμάτων της όσο και στην βελτίωση των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας και του ελεύθερου χρόνου. Επιπλέων με το con-trex αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κοινές θεραπευτικές ασκήσεις στα πλαίσια προπόνησης υψηλών επιδόσεων αλλά και απλά για την διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης.

Περιπτώσεις που χρησιμοποιείται

Ο κύριος στόχος κατά την αποκατάσταση είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα της θεραπείας. Το ισοκινητικό σύστημα con-trex  μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί τόσο στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική φάση αποκατάστασης όσο και σε συντηρητική αγωγή. Η θεραπεία οξείων και χρόνιων παθήσεων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συστηματικές και φυσιολογικές φορτίσεις που δέχεται ένας μεμονωμένος μυς ή μια ομάδα μυών κατά την άθληση στον ελεύθερο χρόνο και την προπόνηση υψηλών επιδόσεων καθώς και ο ακριβής καθορισμός της διαφορετικής παραγωγής δύναμης κάθε φορά (π.χ. μέγιστη δύναμη, βαθμός μερικής ενδυνάμωσης, μυϊκή αντοχή). Οι μονάδες con-trex μπορούν επιπρόσθετα να παρακολουθήσουν και να τεκμηριώσουν την πρόοδο κατά την προπόνηση.

Η έγκυροι και αξιόπιστη αξιολόγηση των μετρίσιμων δεδομένων είναι σημαντική για την επιστημονική έρευνα. Με τα συστήματα con-trex ορίζονται επίσης προσαρμοσμένα και τυποποιημένα μα ακρίβεια προπονητικά προγράμματα π.χ. σε επεμβατικές μελέτες και κατά την εφαρμογή του στον καθορισμό του βαθμού της μυϊκής καταπόνησης αντλούνται παράμετροι με επιστημονικό ενδιαφέρον όπως μεταβολικές και εμβιομηχανικές μεταβλητές.

Ενδείξεις

Πλεονεκτήματα της χρήσης του  CON-TREX  στην αποκατάσταση:

Ενδείξεις για τη χρήση του CON-TREX κατά την άθληση στον ελεύθερο χρόνο για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και την προπόνηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού.

Πλεονεκτήματα της προπόνησης  με το CON-TREX :